KATEGORİLER
Kripto Al Sat

Intel’in sürdürülebilirlik ve sorumluluk konusundaki stratejileri neler? (Röportaj)

Intel In Sorumluluk Konusundaki Stratejileri Neler Roportaj168799 0 Intel, sürdürülebilirlik konusunda kıymetli atılımlar yapmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmeler gerçekleştirirken doğayı müdafaayı ve gelecek kuşaklara daha uygun bir dünya bırakmayı hedefliyor. 2040 yılına kadar net sıfır sere gazı emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Intel’in çevrecilik ve toplumsal sorumluluk odaklı projeleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Intel Türkiye Perakende Satış Yöneticisi Serkan Civlik ile röportaj yaptık. Serkan Civlik’e yönelttiğimiz soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

1-) Yayınladığınız Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Raporu doğrultusunda Intel’in sorumluluk konusundaki stratejisinden bahsedebilir misiniz?

“Intel’in olumlu global tesir yaratma taahhüdü, dünya üzerindeki her insanın hayatını zenginleştiren teknolojiler yaratma maksadımızın bir modülüdür. Sürdürülebilirlik, Intel’in DNA’sında vardır ve tezli gayeler belirleme ve performansımızı şeffaf bir halde raporlamaya dayalı geçmiş performansımız bunu açıkça kanıtlamaktadır.

2020 yılının Mayıs ayında, 2030 RISE stratejimizi ve gayelerimizi ortaya koymuştuk. O günden bu yana bu amaçlarda ulaşma açısından hatırı sayılır bir ilerleme kaydettik. RISE stratejimiz aracılığıyla, teknoloji ve kolektif hareketlerimiz sayesinde daha sorumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için gayret gösteriyoruz. Sorumluluk ayağı, kurumsal vatandaşlıkta liderlik geçmişimizi temel alarak global üretim operasyonlarımızda, kıymet zincirimizde ve ötesinde güvenlik, sıhhat ve sorumlu iş uygulamalarını daha da geliştirmemizi sağlıyor. Kapsayıcılık yoluyla, global işgücümüzde çeşitliliği, eşitliği, erişilebilirliği ve kapsayıcılığı artırıyor ve çalışanlarımızı ve toplumlarımızı etkileyen ayrımcılıklar ve eşitsizliklerle uğraş eden kamu siyasetleri ve kanunları için savunuculuk yapıyoruz. Büyürken mümkün olan en küçük çevresel ayak izine ulaşarak, faaliyetlerimizde ve ötesinde çevresel sürdürülebilirlik sağlıyoruz.

Teknolojimizin gücü ve çalışanlarımızın uzmanlığı ve tutkusu sayesinde daha düzgün bir dünya yaratma konusundaki kararlılığımızı da koruma ediyoruz. Kurumsal sorumluluk alanında daha süratli ilerleme kaydetmek ve teknolojiyi, toplumsal ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek için kullanmak maksadıyla kendi çıtamızı yükseltmeye ve global teknoloji ekosistemindeki önder pozisyonumuzdan yararlanmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Nisan 2022’de, 2040 yılına kadar global operasyonlarımızda Kapsam 1 ve 2 yoluyla net sıfır sera gazı (GHG) emisyonuna ulaşma taahhüdümüzü açıklamıştık.”

2-) Intel’in bu vizyonu desteklemek için yaptığı kimi çalışmaları ayrıntılandırabilir misiniz?

“Entegre bir stratejiye sahip olmanın ve kurumsal sorumluluğu şirket geneline yaymanın, performansımızda daima iyileştirmeler sağlamak için en tesirli idare yaklaşımı olduğu görüşündeyiz. Bunu uygulamaya koymak için, paylaşılan paha kavramını ve BM Global Unsurlar Kontratı, Memleketler arası Çalışma Standartları, OECD Çokuluslu Şirketler Kılavuz Prensipleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları üzere çerçeveleri dikkate alan kurumsal yönergeler ve siyasetler geliştirdik.  Bunu hayata geçirerek, kurum genelinde kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini yönetmekten sorumlu farklı durumlardaki üst seviye yöneticilerden oluşan İdare Gözden Geçirme Komiteleri (MRC’ler) kurduk.

Bunun yanı sıra, birçok Intel iş kümesi da kurumsal sorumluluk bahislerine adanmış takımlar oluşturdu. Global Kurumsal Sorumluluk Ofisimiz, stratejik ahengi sağlamak ve dış paydaşların girdilerini kararlara ve süreçlere dahil etmek için dahili bir danışman olarak hareket ediyor. Kurumsal sorumluluk için 2003 yılında İdare Konseyi seviyesinde resmi bir nezaret oluşturduk. İdare Heyeti’nin Kurumsal Yönetişim ve Atama (CGN) Komitesi, Intel’deki ÇGY (çevre, güvenlik ve yönetişim) bahislerinin gözetiminden birincil derecede sorumlu.  Yönetim, her yıl en az iki kez CGN Komitesine ve en az yılda bir kez de tüm Yönetim Kuruluna şirketin ÇGY performansı ve açıklamaları hakkında resmi güncellemeler sunuyor.

Bu 2022 yılında; yıllık Kurumsal Sorumluluk Raporunun gözden geçirilmesini ve çevresel sürdürülebilirlik, iklim riski, insan sermayesi, insan hakları, siyasi hesap verebilirlik ve yatırımcı erişimi ve geri bildirimi gibi konulara ilişkin güncellemeleri içeriyordu.”

3-) Intel neden çeşitliliğe sahip tedarikçiler için yaptığı harcamalarını artırmaya çabalıyor?  

“Intel’in daha kapsayıcı bir tedarik zinciri taahhüdü, adil iş uygulamaları arayışımızdaki sosyal boşlukları gidermek için satın alma gücümüzden yararlanmamızı sağlıyor. Teknolojimizin insanların yaşamları üzerinde yarattığı etkilerin ötesine geçerek, tedarik zincirimizde ve toplumlarımızda olumlu bir fark yaratmak için çaba gösteriyoruz. Çeşitlilik içeren bir yarı iletken ekosistemi geliştirmek, tarihsel olarak yetersiz hizmet alan dezavantajlı gruplardan bireyler için eşit fırsatlar yaratır ve toplumlarını kalkındırmalarına yardımcı olur. Çeşitliliğe sahip tedarikçilerle çalışarak dayanıklılığımızı artırıyor ve küresel tedarik zincirimizde ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda yeni değerler yaratıyoruz.  

Çeşitliliğe sahip ve kapsayıcı bir tedarik zinciri, aynı zamanda daha fazla rekabeti beraberinde getirir ve inovasyonu teşvik etmeye de katkıda bulunur. Çeşitliliğe sahip tedarikçilerin, getirdikleri farklı bakış açıları ve inovatif çözümlerle müşterilerimize ve paydaşlarımıza fayda sağladıkları kanıtlanmış bir gerçektir. Sözgelimi geçtiğimiz yıl daha büyük doğrudan tedarikçiler kritik bir bileşeni teslim edemediğinde,  sahibi kadın olan bir tedarikçi bu boşluğu başarılı bir şekilde doldurarak, Intel’in müşterisine karşı taahhüdünü yerine getirmesine yardımcı oldu.

Yenilenen tedarikçi çeşitliliği ve kapsayıcılığı (SD&I) taahhüdümüzü 2015 yılında başlattığımızdan bu yana, tedarik zincirimizdeki artan rekabetin doğrudan etkisine tanıklık ediyoruz. Intel’in tedarikçi puan kartında çeşitliliğe sahip beş tedarikçiden dördü, rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor.”

İçerik
Geliştiriciler bastırdı Unity geri adım attı

Geçtiğimiz hafta geliştiricilere yönelik fahiş indirme fiyatları yansıtacağını duyuran Unity, gelen büyük reaksiyonlar sonrasında geri1

1 dk. 7 Okundu
İçerik
Bir dönemin sonu: Windows 10 ve 11’e ücretsiz geçiş resmen sonlandı

Bildiğiniz üzere 2021 yılında çıkış yapan Windows 11, donanım ihtiyaçları başta olmak üzere beklentileri karşılamakta1

1 dk. 12 Okundu
İçerik
Amazon’da Xbox Series S oyun konsolu indirime girdi!

Amazon Türkiye'de Okula ve Kente Dönüş indirimleri başladı. 4 Eylül'de başlayan indirimler 18 Eylül'de sona1

1 dk. 1 Okundu
Yorumlar

*
*

  • Hey!

    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, ilk yorumu hemen sen yap.

Sosyal Medyada bizi takip edin.